Ask questions || Every day

Teamcoaching

Binnen gezonde organisaties werken mensen met plezier en voeren werk uit dat er echt toe doet. Ze ontwikkelen zichzelf en hebben daarbij oog voor de context en de doelen die de organisatie stelt. Hierbij komen veel vragen, twijfels en persoonlijke belemmeringen aan bod.

Tijdens het proces van bewustwording, het creëren van nieuwe perspectieven en het daadwerkelijk doen kan begeleiding in de vorm van teamcoaching net de gewenste doorbraak geven.

Organisaties zijn vaak complexe systemen waarin mensen, ieder met verschillende invloeden werken. Deze sluiten niet altijd op elkaar aan. Hierdoor kan stagnatie ontstaan in teams. Belangrijk dus om hieraan te werken met behulp van goede teamcoaching!

... het boek der gebeurtenissen ligt altijd open in het midden || Wislawa Szymborska

Met behulp van ‘Deep Democracy’ worden alle invalshoeken in het team benoemd. Op deze manier werkt het team, onder begeleiding van ervaren teamcoaches, aan de verbetering van thema’s als veiligheid & vertrouwen, samenwerking en communicatie.

Concrete werkvormen helpen bij het oefenen van ‘moeilijke gesprekken‘ in teams, het verwerven en behouden van openheid naar elkaar. Onderzocht wordt of diversiteit in meningen uitgesproken kan en mag worden. Welke minderheidsstandpunten er leven en hoe ze kunnen worden opgenomen in het meerderheidsbesluit. Zodat er werkelijk sprake is van besluitvorming met draagvlak.

Onderwijs is niet het vullen van een vat, maar het doen ontbranden van een vuur || William B. Yeats

Intervisie

Intervisie is het delen van werkvragen, waarbij vanuit gelijkwaardigheid wordt gewerkt. Iedereen heeft expertise over de situatie en brengt die in. Gezamenlijk ga je op zoek naar nieuwe perspectieven om beweging te krijgen in de situatie.

Met name als de eigen emotie of emotie van de ander gevoeligheid blootlegt, wordt dat als moeilijk ervaren. Juist omdat dát er echt toe doet, maakt ‘t verschil als je daaraan werkt.

Met behulp van intervisie volgens de oplossingsgerichte benadering ligt de focus op wat wél werkt en wordt er in gegaan op de mogelijkheden van de situatie.

Ik werk graag met verschillende intervisievormen en vaak vanuit de oplossingsgerichte benadering.