Hold the vision, trust the process

Visieontwikkeling

In het onderwijs speelt voortdurend de vraag wie jij bent als leraar of leidinggevende en waar jullie gezamenlijk voor staan. Helemaal in deze turbulente tijd. Door de dialoog met elkaar aan te gaan creëren jullie gezamenlijk ‘een goed verhaal’. Visieontwikkeling met storytelling helpt daarbij de rode draad te zoeken en te vinden en een gezamenlijk toekomstperspectief te verhelderen. Dat zorgt voor verbinding, betrokkenheid & een inspirerend punt aan de horizon.

Een goed Verhaal

Verhalen vertellen, ze componeren en doelgericht inzetten vereist kennis en vakmanschap. Wij geven jullie de benodigde achtergrondkennis én stellen prikkelende vragen, die de kernwaarden & identiteit bloot leggen. Daarmee schetsen jullie je verhaal.

Een Verhaal is als vuur; het verspreidt zich snel, het warmt en inspireert mensen, het brengt ze samen en sleept ze mee

Kernwaarden & Identiteit

Identiteit krijgt een gezicht door verhalen van mensen. Wie zijn wij als school? Vanuit welke waarden leiden én voeden wij onze leerlingen op. Welke identiteit is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar op school? Hoe gaan wij om met de levensbeschouwelijke diversiteit binnen het team? Op welke manier hangt identiteit en schoolontwikkeling samen?

Door de gelaagdheid in de studiemomenten zoek je gezamenlijk de grenzen op van de grote woorden, ontmaskert die, diept ze uit en reflecteer je op de geleefde en beleefde identiteit. Je ontdekt daarmee ook welke activiteiten onlosmakelijk verbonden zijn met de kernwaarden en waarom ze er in jouw school echt toe doen.

Wat is jullie Verhaal?

Door de dialoog met elkaar aan te gaan, leidt de zoektocht tot interessante gesprekken op de werkvloer. Het gaat er niet om een mooie gepolijste ‘corporate story’ te maken. Het gaat ook niet alleen om het verhaal van de leider. Het gaat erom verhalen van iedereen te benutten. Deze vormen de bouwstenen voor het uiteindelijke verhaal. Tijdens een aantal studiemomenten gaan we op zoek naar de waarden die je in Het Verhaal vertaald wil zien, kijken we naar de techniek van een goed verhaal en gaan we hier op diverse manieren mee aan de slag.

Het resultaat

Het Verhaal waarin duidelijk is waar jouw organisatie voor staat. Waar jullie trots op zijn en hoe jullie dit waar maken. Leerlingen, studenten en hun ouders zullen merken wát jullie school meer dan de moeite waard maakt.